Voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvan de omgevingsvergunning werd aangevraagd vanaf 11 maart 2021 is er een verplichting om laadpalen te voorzien.

Voor bestaande gebouwen moet uiterlijk op 1 januari 2025 aan deze verplichting voldoen worden.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Deze verplichting betreft alle nieuwbouw- en renovatieprojecten met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen.
Voor residentiële nieuwbouwprojecten, zoals eengezinswoningen en appartementsgebouwen, geldt de verplichting vanaf twee parkeerplaatsen.

Het betreft hier zowel zowel parkeerterreinen binnen het gebouw als naastgelegen parkeerterreinen.
Deze verplichting geldt NIET voor de oprit van een woning; deze wordt niet gecatalogeerd als een parkeerterrein.

Beide onderstaande verplichtingen moeten worden voorzien bij
niet-residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten:

én minimaal twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch
voertuig;
én de infrastructuur voor leidingen, of minstens goten voor elektrische kabels, voor
minstens één op de vier parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor
normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk
te maken.

Voor residentiële nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten nog geen oplaadpunten geplaatst worden, maar moet wel voorzien in al de nodige infrastructuur voor elke parkeerplaats.

Voor renovatieprojecten geldt de verplichting uitsluitend ingeval het een ingrijpende renovatie bevat én de renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein zelf of op de elektrische infrastructuur van het gebouw of het parkeerterrein.

De verplichting voor renovatieprojecten is beperkt tot het gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7 % van de totale kosten van de renovatie.

Wat met bestaande gebouwen?

Alle bestaande niet-residentiële gebouwen met een parkeerterrein met meer dan twintig parkeerplaatsen vallen eveneens onder de verplichting. Het betreft hier ondermeer handelszaken met parking, bedrijven en openbare instanties met veel personeel of bezoekers, …

Deze gebouwen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 met minstens twee oplaadpunten worden uitgerust.

Bestaande residentiële gebouwen, zoals woningen, vallen niet onder de nieuwe regelgeving.

Wie moet aan deze verplichtingen voldoen?

Voor bestaande gebouwen is dit de eigenaar of, de houder van een zakelijk recht op het gebouw (opstalhouder, vruchtgebruiker, …).
Voor nieuwbouw is het de vergunninghouder die de verplichting dient uit te voeren.

Welke sancties riskeer je bij niet-uitvoering van deze verplichting?

De boetes bedragen 2.000 euro per laadpunt en 1.000 euro per parkeerplaats waarvoor de nodige installatie ontbreekt.

Bron: Artikelen 9/1.1.1. e.v. Energiebesluit 19 november 2010, ingevoegd bij Besluit Vlaamse Regering 18 december 2020.