VEKA publiceerde afgelopen week de resultaten van de eerste call groene stroom van 2022, waarbij subsidie toegekend werd aan een recordhoeveelheid van 57,2 megawattpiek zonnepanelen.
In juni volgt er een tweede call met een budget van 9,5 miljoen euro voor de categorie “overige PV”.

Resultaten eerste call groene stroom 2022

Tijdens de eerste call van 2022 vroegen 302 bedrijven voor een recordhoeveelheid van 91 megawattpiek zonnepanelen subsidie aan, te weten voor een bedrag van bijna 10 miljoen euro.
Omdat er slechts 5 miljoen euro subsidie beschikbaar was, kregen uiteindelijk 182 aanvragen goedkeuring voor steun, samen goed voor 4.994.573,17 euro en een vermogen van 57,2 megawattpiek.

Het laagste bod van de uiteindelijk 182 gehonoreerde projecten is 3 euro per megawattuur en het hoogste bod 6 euro per megawattuur. Daarmee blijven de winnende projecten opnieuw duidelijk onder het vastlegde maximum van 22 euro per megawattuur. De gemiddelde bieding van de winnende projecten bedraagt 5,07 euro per megawattuur.

Budgetverhoging voor nieuwe call in juni

Afvallers en aanvragers die de deadline niet hebben gehaald, kunnen deelnemen aan de volgende call.
De tweede call loopt van 14 juni 9.00 uur tot en met 28 juni 16.00 uur en omvat zowel subcall 1 – drijvende pv-installaties, pv-installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines – als subcall 2 –overige PV-installaties.

Er werd vorige week beslist om het jaarbudget voor de call groene stroom met 10 miljoen euro te verhogen van 17,9 miljoen euro naar 27,9 miljoen euro. Hierbij werd 9,5 miljoen euro uitgetrokken voor de categorie overige PV in de tweede call. Subcall 1 krijgt zoals oorspronkelijk voorzien een budget van 500.000 euro.

Nieuwe projectcategorie vanaf het najaar

Tijdens de derde call van 2022 zal vermoedelijk ook nog een extra budget ter beschikking gesteld worden voor PV-installaties op woongebouwen en PV-installaties geplaatst door energiegemeenschappen van burgers en hernieuwbare energiegemeenschappen.
De wetgeving en budget rond deze extra projectcategorieën voor de call is nog niet finaal.

Bron: Solar Magazine, PV-Vlaanderen

Overweegt u een overstap naar zonne-energie voor uw bedrijfssite?
Onze adviseurs werken een voorstel op maat uit dat zo nauwkeurig mogelijk beantwoordt aan de eisen van uw project en garant staat voor het best mogelijke rendement.
Graag begeleiden we u ook bij het indienen van uw subsidieaanvraag.