Netbeheerder Fluvius is gestart met het compenseren van Vlamingen die kampen met een uitvallende omvormer van zonnepanelen door overbelasting van het stroomnet, mits het probleem niet binnen 90 dagen is opgelost.

Het gaat over een tijdelijke tegemoetkoming, in afwachting van een definitieve compensatieregeling zoals aangekondigd door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Al 1.511 klachten in 2022.

Vorig jaar ontving Fluvius 2.564 klachten van Vlaamse zonnepaneleneigenaars over uitvallende omvormers. De eerste 6 maanden van dit jaar waren dat er 1.511, waarvan bij 1.305 storingen de oorzaak bij het stroomnet lag.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet de binnen installatie in orde zijn. Nadat klanten dit hebben gecontroleerd kunnen ze contact opnemen met Fluvius, ze komen dan binnen de 10 werkdagen langs om de situatie te bekijken.
Indien mogelijk wordt het probleem meteen opgelost. Als er maar een kleine operationele ingreep nodig is aan het elektriciteitsnet voert de netbeheerder deze uit binnen de 30 dagen na het eerste bezoek.

30 euro compensatie voor een gemiddelde installatie

Indien het probleem niet binnen de 90 dagen opgelost kan worden – omdat de netverzwaring langer duurt – ontvangt de zonnepaneeleigenaar mits zijn omvormer niet groter is dan 10 kilovoltampère een compensatie. De uitbetaling van de compensatie gebeurt jaarlijks via Fluvius, ten laatste tegen 30 november en tot het probleem opgelost is. Vanaf volgend jaar wordt er een compensatie uitgekeerd als het probleem niet wordt opgelost binnen 30 dagen na melding van de storing.

Klanten die nog recht hebben op groenestroomcertificaten krijgen een bijkomende compensatie. Die vergoeding wordt bepaald op basis van het verlies aan groenestroomcertificaten, de waarde van het certificaat en de grootte van de omvormer.

De reguliere compensatie bedraagt voor dit jaar 7,50 euro per kilovoltampère omvormervermogen. Voor een gemiddelde installatie met 16 zonnepanelen en 4 kilovoltampère omvormervermogen bedraagt de vergoeding 30 euro. Bij een grote installatie met 30 panelen en 10 kilovoltampère omvormervermogen komt de vergoeding neer op 75 euro.

Bijkomende kabels en distributiecabines

Onderstaande afbeelding geeft zones weer waar Fluvius op korte termijn wil investeren in bijkomende kabels of distributiecabines, om lokale problemen met onder andere uitvallende omvormers van zonnepanelen op te lossen. Eén van de grote uitdagingen hierbij is het vinden van beschikbare gronden of locaties voor de plaatsing van distributiecabines. Dat zorgt voor langere doorlooptijden van 1 tot 2 jaar.

Meer info over de compensatie en hoe je deze juist aanvraagt vind je op de website van Fluvius terug.